Å leve med en kontemplativ livsholdnig

Å leve med en kontemplativ livsholdning kan være å velge stillheten slik at en evner å søke innover for så å kunne leve kontemplativt også i den praktiske hverdagen. Som den tyske dikteren Rilke skal ha nevnt: “The only journey is the journey within”. Dette er en overdrivelse, men understreker likevel viktigheten av å søke innover. I sitt innerste kan mennesket finne en guddommelig fred som bærer en gjennom skiftende ytre omstendigheter. For noen oppleves deler av veien som den mørke natt som Johannes av Korset beskriver. Men like fullt er det sant at “den som søker den finner” slik Jesus hevder.

I en travel hverdag gjelder det å finne tid og sted til å falle til ro, om enn bare noe få minutter. “Fall til ro og kjenn at jeg er Herren” står det skrevet i Salmenes bok. For å begynne på en reise innover må en først greie å falle til ro. Denne veien fører til en oppdagelse av Guds bilde i deg. Men det er vanskelig, ja nær sagt umulig, å gå denne veien uten også å møte smerte. På denne veien kan Jesus gjennom sitt eksempel være en veiviser.

Fortsetter…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s