Gjør det “enkelt”

En del forbinder kontemplasjon med bønn, gjerne stille bønn. Så lett og så vanskelig, nettopp det å være stille, det å praktisere stillhet. Mennesket (les: vårt ego) har et behov for å snakke, forklare, meddele, forsvare og argumentere. Kan det være at det beste vi ofte kan gjøre bare er å være stille? Være stille…vente…i overgivelse…Kanskje kan du bare starte din bønn med noe ord som Peter sa til sin Mester (da han hadde mislyktes som mest): “Herre, du vet alt.” Gjør det “enkelt”. Vær stille. Prøv det.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s