Keep me in your Heart for a while

butterfly in hands
I think of Løgstrup’s words that each individual in his encounter with another human being holds some of that human life in his hand. How important is our encounter with the other and the other’s encounter with us? This applies throughout life, and some meet once, while others spend a lot of time together. How do I receive others? The same way I also want to be received?
Adults as well as children have both strength and vulnerability in a beautiful combination. And only in the meeting between people and in honesty and love does someone find the strength in his own vulnerability. It is precisely in this meeting between people that the miracle happens. In this meeting we are created for each other and for oneself. Yes so, it is! In your own encounter with the other and the other’s encounter, this is how life itself becomes.
Thank you to those I meet almost daily and thank you to those I may have only met once and I have yet to meet! Thank you for being and also giving me joy in just being! And finally, who would be thankful for meeting with you in the days to come (in corona time: a message, a phone?)? Feel free to listen to this nice song “Keep me in your heart” which for us can be both about the living and those who have found rest 🙂
Norsk versjon:
Bevar meg i ditt hjerte for en stund
Jeg tenker på Løgstrups ord om at hver enkelt i sitt møte med et annet menneske holder noe av det menneskets liv i sin hånd. Hvor viktig er ikke vårt møte med den andre og den andres møte med oss? Dette gjelder gjennom livet, og noen møtes en gang, mens andre får mye tid sammen. Hvordan tar jeg imot andre? Slik jeg også ønsker å bli tatt imot? Voksen som også barn har i seg både en styrke og sårbarhet i en vakker kombinasjon. Og bare i møte mellom mennesker og i ærligheten og kjærligheten finner menneskets styrken i sin egen sårbarhet. Nettopp i dette møtet mellom mennesker skjer miraklet. I dette møte blir vi til for hverandre og for en selv. Ja slik, er det! I ditt eget møte med den andre og den andres møte deg slik blir selve livet til.
Takk til deg som jeg nesten daglig møter og takk til deg som jeg kanskje bare har møtt en gang og takk til deg som jeg en gang skal møte. Takk for at du er til og også gir meg glede i det å være til! Og å til slutt, hvem kan bli glad for et møte med deg i dagene som kommer (i koronatid: en melding, en telefon)? Lytt gjerne til denne fine sangen “Keep me in your heart for a while” som for oss kan handle om både om de levende og de som har funnet hvilen 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s