Når tankene mister sin kraft…

Når det går opp for mennesket at tanker bare er tanker og at nettopp evnen til å tenke bare er et verktøy som kan benyttes når det gagner,  kan dette oppleves som en aldri så liten revolusjon! I mange menneskers liv har tankene for stor plass og også makt. Mennesket kan la seg styre og kastes hit og dit av tankenes underlige og tidvis kaotiske spill. I det øyeblikket at tankene avsløres som det de faktisk er, altså ikke annet enn tanker, da skaper dette en følelse av frihet. Denne nyvunnede friheten fra tankene, tanker som nå bare kan komme og gå som blader på bekkens overflate, kan da benyttes til å bevege seg lengre på den kontemplative veien. Når tankene mister sin urettmessige kraft kan sinnet også stilne og bli roligere. I denne erfaringen kan det skapes et rom for en kontemplativ stillhet og en ny forventning i møte med det ukjente og spennende farvann.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s