Å finne hvile fra sitt “eget”

I den komtemplative, gjerne stille, bønn kan du finne ro til å hvile fra det som er ditt “eget”. Flere ganger i det nye testamentet (se Matteus 10,38-39 og Markus 8,34-35) refereres og gjentas Jesu ord om å legge ned sitt eget og ta opp sitt kors og følge Han. Det handler om å miste “sitt” liv for å finne selve livet. I det å miste sitt liv viser Jesu vei. En vei som leder til en ny dimensjon gjennom en oppstandelse du får del i. Søk å leve ditt livet, mer og mer hver dag, i kontakt med dybden i deg selv. I denne kontakten med ditt indre vesen og Guds egen Ånd som vekkes til live i ditt indre, finner du frem til hvilen fra deg selv. Med deg selv, menes da ikke ditt egentlige jeg, men det kan være alle dine persona, masker og ditt ego som anvendes i din ferd på jorden. Ved å gi avkall på dette slik at det ikke regnes som det avgjørende, finner du det som Gud har lagt ned i deg. I en stille overgivelse kan du legge ned det som ikke er ekte og lodde dypere.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s